Regulacje sektorowe

Nadzorujący praktykę: Prof. Dr hab. Maciej Rogalski (rogalski@kancelaria-rogalski.pl)   Analiza i opiniowanie zagadnień z zakresu regulacji sektorowych (prawo energetyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i transportowe), w tym związanych z regulowaniem rynku hurtowego i detalicznego, świadczeniem usług dla odbiorców Opracowywanie lub wsparcie prawne przy tworzeniu dokumentacji dla przedsiębiorców działających na rynkach regulowanych (umów, regulaminów i cenników) Wsparcie prawne […]

Zwalczanie nadużyć/współpraca międzynarodowa w sprawach karnych

Nadzorujący praktykę: Prof. Dr hab. Maciej Rogalski (rogalski@kancelaria-rogalski.pl)   Prowadzenie spraw w zakresie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych Prowadzenie spraw karnych w wykorzystaniem nowoczesnych technologii popełnione za granicą na szkodę obywatela lub podmiotu polskiego

Prawo telekomunikacyjne

Nadzorujący praktykę: Prof. Dr hab. Maciej Rogalski (rogalski@kancelaria-rogalski.pl)   Analiza i opiniowanie zagadnień z zakresu regulacji sektorowych (prawo energetyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i transportowe), w tym związanych z regulowaniem rynku hurtowego i detalicznego, świadczeniem usług dla odbiorców Opracowywanie lub wsparcie prawne przy tworzeniu dokumentacji dla przedsiębiorców działających na rynkach regulowanych (umów, regulaminów i cenników) Wsparcie prawne […]

Ochrona środowiska

Nadzorujący praktykę: r. pr. Justyna Bójko (j.bojko@kancelariajbw.com.pl)   PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Doradztwo w sprawach związanych z ochroną środowiska przy dużych inwestycjach przemysłowych i infrastrukturalnych (energetyka, Lasy Państwowe, górnictwo) Reprezentacja Klientów przed organami regulacyjnymi Sporządzanie opinii, analiz i raportów w zakresie regulacji prawa ochrony środowiska Reprezentacja przed organami regulacyjnymi właściwymi m.in. dla pozwoleń środowiskowych oraz przed […]

Prawo energetyczne

Nadzorujący praktykę: r. pr. Justyna Bójko (j.bojko@kancelariajbw.com.pl)   Postępowania o udzielenie, zmianę i wygaszenie koncesji dla przedsiębiorstw energetycznych Pomoc prawna przy badaniu stanu prawnego, sprzedaży i budowy infrastruktury energetycznej Doradztwo w zakresie przygotowania i negocjowania zakupu spółek lub składników majątku energetycznego Doradztwo w zakresie przygotowania i negocjowania umów związanych z zaopatrzeniem w media, realizacji budowy […]

Nieruchomości

Nadzorujący praktykę: r. pr. Justyna Bójko (j.bojko@kancelariajbw.com.pl)   Transakcje na rynku nieruchomości (sprzedaż, dzierżawa, najem, użyczanie, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych), regulacja stanu prawnego nieruchomości Doradztwo z zakresie rozporządzania nieruchomościami Umowy w procesie inwestycyjnym Doradztwo w zakresie wykorzystania nieruchomości jako przedmiotu zabezpieczenia, obciążania nieruchomości hipotekami, ujawnienia roszczeń w księgach wieczystych Udział w pracach legislacyjnych dotyczących procesu […]

Compliance

Nadzorujący praktykę: Prof. Dr hab. Maciej Rogalski (rogalski@kancelaria-rogalski.pl)   Przygotowywanie kompleksowych rozwiązań i regulacji w zakresie zapewnienia compliance w firmach Przygotowywanie procedur complaince Kodeksy compliance Audyt wymagań compliance   CYBERBEZPIECZEŃSTWO Analiza wewnętrznych regulacji prawnych i procedur funkcjonujących u Zamawiającego, wraz z opracowaniem specjalistycznego memorandum dotyczącego ryzyk prawnych, biznesowych i technicznych, obejmującego rekomendacje dalszych działań dla […]

Prawo budowlane

Nadzorujący praktykę: r. pr. Justyna Bójko (j.bojko@kancelariajbw.com.pl)

Postępowania administracyjne

Nadzorujący praktykę: Prof. Dr hab. Maciej Rogalski (rogalski@kancelaria-rogalski.pl) r. pr. Justyna Bójko (j.bojko@kancelariajbw.com.pl)   Postępowania administracyjne z zakresu prawa budowlanego, nabywania nieruchomości, postępowania o udzielnie koncesji, dot. decyzji środowiskowych, eksploatacji urządzeń przemysłowych Spory administracyjne w zakresie przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami, regulacji stanów prawnych Wsparcie prawne w procesach budowlanych – od etapu planowania do etapu oddania […]