Prof. dr hab. Maciej Rogalski uhonorowany tytułem profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

W dniu 6 kwietnia 2022 r. w Pałacu Prezydenckim miała miejsce opóźniona (z powodu pandemii) uroczystość przyznania tytułów profesorskich. Wśród mianowanych profesorów był prof. dr hab Maciej Rogalski, partner naszego Konsorcjum Kancelarii, któremu nadany został tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne postanowieniem Prezydenta RP 18 marca 2020 r. Serdecznie gratulujemy!  

Projekt europejskiego nakazu wydania i zabezpieczenia dowodów elektronicznych w sprawach karnych

W prawie polskim problematyka gromadzenia dowodów elektronicznych jest uregulowana w szeregu aktach prawnych rangi ustawowej, a także w przepisach wykonawczych do tych ustaw. Uregulowania te nie zawsze są ze sobą spójne, co powoduje trudności interpretacyjne. Ponadto nie są one aktualizowane wystarczająco często i szybko aby podążać za zmianami technologicznymi. Przede wszystkim brak zdefiniowania podstawowych pojęć […]