Nadzorujący praktykę:

. ()

 

  • Rozwody,
  • Separacje,
  • Alimenty na rzecz dzieci lub małżonka,
  • Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków,
  • Ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa lub sprawy z tym związane,
  • Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
  • Podział majątku wspólnego małżonków,
  • Ubezwłasnowolnienie.
Prawo rodzinne i osobowe