AML

Nadzorujący praktykę:

Dr Marlena Wach (m.wach@kancelariajbw.com.pl)

 

  • Doradztwo w zakresie tworzenia wewnętrznych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Wsparcie w zakresie wdrożenia procedury zgodnie obowiązującymi przepisami prawnymi
  • Dokonywanie oceny ryzyka, stosowanie wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego; identyfikacja, rozpoznanie, ocena i udokumentowanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną
  • Szkolenia i upowszechnianie wiedzy z zakresu realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także w zakresie zasad przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi i właściwemu prokuratorowi, wstrzymywanie transakcji i blokada rachunków
  • Wsparcie w zakresie tworzenia wewnętrznych procedur anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu