Zapraszamy na pierwsze wydarzenie inicjujące Real Estate Data Forum, które odbędzie się już 9 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00-12:30 w formule on-line, podczas którego eksperci – prawnicy, ekonomiści, naukowcy oraz przedstawiciele biznesu reprezentujący obszar cyfryzacji – zaproszą do szerszej dyskusji i szukania instrumentów wdrożenia cyfryzacji na rynku nieruchomości.

Podczas wydarzenia zdefiniujemy sens ekonomiczny, społeczny oraz finansowy transformacji cyfrowej sektora nieruchomości. Będziemy dyskutować o dostępnych technologiach umożliwiających ten proces – cyfryzacji w zakresie obrotu nieruchomościami, cyfryzacji prowadzenia procesów inwestycyjnych i procesach projektowania oraz eksploatacji nieruchomości. Ustalimy także istnienie możliwych barier i wyzwań prawnych, które należy pokonać by proces mógł odnieść sukces biznesowy.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJIhttps://form.lazarski.pl/real-estate-data-forum/

Podczas pierwszego seminarium – Tokenizacja na rynku nieruchomości – omówimy możliwości jakie dla rynku nieruchomości daje posługiwanie się innowacyjnym cyfrowym instrumentem będącym wehikułem wartości, wyceny i własności nieruchomości.

  • Określimy jaki jest potencjał cyfryzacji sektora – w Polsce i za granicą, przy czym porównamy sektory komercyjny i mieszkaniowy rynku nieruchomości w wybranych krajach (np. USA, UK, Chiny, Niemcy, Francja) i jak modele wyceny mają wpływ na obrót na rynku nieruchomości.
  • Będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, czy nieruchomości to zasób majątkowy czy też instrument inwestycyjny.
  • Spróbujemy spojrzeć na problem od strony praktyków na rynku cyfryzacji aktywów, w tym przede wszystkim w technologii blockchain.
  • Będziemy szukali sensu dla wykreowania alternatywnych metod wyceny i transferu własności nieruchomości pod kątem wyzwań i problemy – cyfryzacja (blockchain i tokenizacja.)

Planujemy już kolejne debaty, które skierujemy do instytucji zarządzających portfelami nieruchomości, finansujących procesy budowlane oraz nabywanie nieruchomości, jak również od ekonomistów i naukowców badających te problemy.  Wreszcie przyjrzymy się kwestii transferu pokoleniowego nieruchomości – w kontekście barier i wyzwań. Zaproponujemy Państwu pomoc w odpowiedzi na szereg nurtujących rynek nieruchomości problemów związanych z cyfryzacją.

 

Prelegentami wydarzenia będą:

Prof. dr hab. Jan K. Solarz

Profesor tytularny ekonomii Jan Krzysztof Solarz łączy praktykę w sektorze bankowym, z akademicką karierą w prywatnym sektorze szkolnictwa wyższego. Połączenie teorii z praktyką zaowocowało monografiami o zarządzaniu ryzykiem systemowym w sektorze finansowym oraz COVID-19. Nicią przewodnią jego licznych publikacji książkowych jest zarządzanie innowacjami finansowymi, początkowo w formie pozabankowego pośrednictwa finansowego obecnie w obszarze alternatywnych finansów cyfrowych. Dorobek prof. dr hab. Jana Krzysztofa Solarza wyróżnia instytucjonalno-ewolucyjne podejście do przedmiotu badania oraz behawioralna perspektywa zaleceń praktycznych w ramach nanofinansów oraz komparatystyki finansów. Aktualnie pracuje w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.

Dr Marlena Wach, radca prawny

Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie PZP, zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym, danych osobowych, AML, prawa telekomunikacyjnego, IT, nowych technologii, prawa autorskiego, mediów, infrastruktury, cloud computing, sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy, big data, prawa konkurencji i konsumentów. Od wielu lat świadczy usługo doradcze w zakresie baz danych, danych osobowych, RODO, know-how, ochrony praw autorskich, własności przemysłowej, prawa energetycznego, poufności oraz zabezpieczeń. Ekspert w zakresie obsługi prawnej w ramach projektów inwestycji szerokopasmowych, implementacji systemów informatycznych, przeprowadzania analiz dotyczących infrastruktury i sieci, a także w zakresie obsługi prawnej w ramach projektów inwestycji szerokopasmowych, implementacji systemów informatycznych.

Robert Wojciechowski – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Blockchain I Nowych Technologii

Ekspert w dziedzinie strategicznego marketingu i zarządzania w różnych branżach. Od 30 lat zajmuje się tradycyjnymi finansami, a od ponad 5 lat blockchain i kryptowalutami. W swojej karierze pracował dla czołowych firm z branż E-Commerce, Facility Management i Media. Uczestniczył w tworzeniu m.in Związku Kontroli Dystrybucji Prasy i Polskiego Badania Czytelnictwa. W 2000 roku organizował również Polskie Badania Internetu, których był Prezesem Zarządu. Prezes Zarządu Izby Gospodarczej i Nowych Technologii Blockchain. W OAAM Consulting Ltd wspiera podmioty w strategii blockchain i tokenizacji biznesu.

Dr Marcin Daniecki, Of Counsel – Kancelaria JBW

Ekspert rynku kapitałowego, z wieloletnim doświadczeniem w kształtowaniu jego struktur i instytucji. Doświadczenie zdobywał pracując w administracji rządowej sektora finansów publicznych. Specjalista z zakresu legislacji oraz interpretacji przepisów sektora instytucji finansowych. Ekspert i doradca w wielu procesach, tworzenia i przekształcenia rynku kapitałowego w Polsce. Prowadził działalność akademicką – w zakresie finansów, form pozyskiwania źródeł finansowania, innowacji finansowych, bankowości, zarządzania systemami bezpieczeństwa informacji. Brał udział w pracach nad powołaniem regulowanego, wtórnego, publicznego pozagiełdowego obrotu papierami wartościowymi, tj. segmentu rynku kapitałowego zwanego jako Centralna Tabela Ofert (obecnie, Bondspot S.A.) Dr M. Daniecki obecnie zajmuje się prawem nowych technologii. Jest też członkiem Rady Programowej Stowarzyszenia Cloud Community Europe Polska i Szefem jego Grupy Roboczej ds. Fintech. Jest prezesem Fundacji Instytut Badań i Edukacji Planowania Finansowego (FIBEPF) o profilu badawczo-edukacyjnym zorientowanym na obszar planowania finansowego, jak również blockchain, Fin-Tech i inne nowe technologie. Dr. Marcin Daniecki współpracuje z Blockchain Alliance, jest członkiem EU Blockchain Observatory and Forum oraz Fintech Connector.

Anna Katarzyna Nietyksza – Prezes Zarządu Cloud Community Europe Polska

Anna Katarzyna Nietyksza jest międzynarodowym ekspertem ds. funduszy i regulacji UE, Specjalizuje się w Gospodarce Cyfrowej w tym Cloud Computing, Cyberbezpieczeństwie, Big Data i Telekomunikacji oraz inteligentnej energetyki. Prezes EFICapital sp. z o.o, Stowarzyszenia Eurocloud Polska oraz Członek Rady Eurocloud Europe, założycielka Cloud Community Europe. Założycielka, Prezes Zarządu do 2014 EFICOM- grupy notowanej od 2008 roku na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dostarczyła ponad 250 mln PLN funduszy UE dla klientów oraz wprowadziła 6 spółek na rynek New Connect. Założycielka i Prezes EuroRSCG Polska, Prezes Business Press, dziennikarka we Francji.Była w grupie roboczej Agenda Cyfrowa, „Cloud Computing”, „Cyberattacks”, „Digital Skills”, „Interoperability” Cyberataki w UE”, „Umiejętności Cyfrowe w UE”, „Interoperacyjność”. Była również Sprawozdawcą Opinii Komisji Europejskiej: „Nowego Pakietu Telekomunikacyjnego UE”, „Gospodarki opartej na Danych”, Nowych Regulacji Bankowych UE”, „Europejskich Funduszy Venture”. Jest absolwentką Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Paris I Sorbonne.

Dr Dawid Sobczyński – prawnik, ekspert od finansów

Dr Dawid Sobczyński jest prawnikiem i ekspertem finansowym z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy w krajowym i europejskim środowisku prawnym, regulacyjnym i biznesowym. Posiada niekwestionowane doświadczenie jako specjalista od prawa finansowego, ekspert i konsultant w dużych instytucjach infrastruktury rynku papierów wartościowych, w szczególności jako Business Development & Strategy Consultant, Legal & European Affairs Manager, Contracts, Company Law & Sectoral Regulations. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW (2000 r.), ukończył roczne studia prawa amerykańskiego (1999-2000 r.) w Center for American Law Studies współorganizowane przez UW oraz University of Florida, w 2003 ukończył podyplomowe studia prawa europejskiego MATRA prowadzone we współpracy Centrum Europejskiego UW oraz University of Maastricht. Uczestniczył w wielu projektach unijnych, m.in. TARGET2-Security, rozwój i nadzór nad systemami rozrachunku papierów wartościowych. Jego głównymi obszarami specjalizacji są analiza operacyjna i funkcjonalna, sporządzanie i negocjowanie umów oraz dokumentacji prawnej głównie w kontekście unijnych regulacji sektorowych (MIFID II, CSDR, EMIR, AIFMD, UCITS, Prospekt, MAR) na rynku finansowym.

Zapraszamy do udziału!

 

Zapraszamy na Seminarium „Cyfryzacja a nieruchomości – token jako alternatywny instrument wyceny na rynku nieruchomości” – 9 grudnia 2021 r.