Nadzorujący praktykę:

.

 

  • Doradztwo, przygotowywanie umów i negocjowanie umów w sprawach związanych z własnością intelektualną, prawami do znaków towarowych, patentów, wzorów, prawami autorskim, technologiami informatycznymi oraz bazami danych, a także w zakresie domen internetowych
  • Doradztwo i negocjacje z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
  • Reprezentowanie w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP oraz w postępowaniach sądowych w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej oraz w sprawach o czyny nieuczciwej konkurencji związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej
Prawo własności intelektualnej/Prawo mediów