Nadzorujący praktykę:

Prof. Dr hab. Maciej Rogalski (rogalski@kancelaria-rogalski.pl)

 

  • Analiza i opiniowanie zagadnień z zakresu regulacji sektorowych (prawo energetyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i transportowe), w tym związanych z regulowaniem rynku hurtowego i detalicznego, świadczeniem usług dla odbiorców
  • Opracowywanie lub wsparcie prawne przy tworzeniu dokumentacji dla przedsiębiorców działających na rynkach regulowanych (umów, regulaminów i cenników)
  • Wsparcie prawne w zakresie rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów, usługi powszechnej, realizacją obowiązków na rzecz uprawnionych podmiotów, itp.
  • Reprezentowanie przedsiębiorców w relacjach z regulatorami oraz w postępowaniach toczących się na skutek odwołań od decyzji regulatorów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi
Prawo telekomunikacyjne