Nadzorujący praktykę:

.

 

 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty na rzecz dzieci lub małżonka
 • Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków
 • Ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa lub sprawy z tym związane
 • Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • Podział majątku wspólnego małżonków
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Doradztwo w zakresie testamentów
 • Umowy o dział spadku
 • Pomoc w uzyskaniu aktów poświadczenia dziedziczenia
 • Sądowe sprawy spadkowe
Prawo rodzinne i osobowe