Nadzorujący praktykę:

.

 

Między innymi sprawy z tytułu:

  • Odszkodowań za wypadki przy pracy,
  • O zapłatę wynagrodzenia,
  • Odwołania od decyzji ZUS.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych