Nadzorujący praktykę:

Prof. Dr hab. Maciej Rogalski ( rogalski@kancelaria-rogalski.pl )

 

  • Obsługa prawna projektów informatycznych i telekomunikacyjnych, m.in. przygotowywanie i negocjowanie umów z zakresu IT (umowy wdrożeniowe, utrzymaniowe, licencyjne) oraz bazami danych, a także w zakresie domen internetowych
  • Doradztwo i przygotowywanie regulaminów, wzorów umów, zamówień i formularzy dla obrotu w Internecie oraz przy świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Doradztwo, przygotowywanie umów i negocjowanie umów w sprawach
  • Doradztwo w zakresie realizacji przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prawnych zobowiązań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego
  • Obsługa prawna realizacji projektów infrastrukturalnych
  • Obsługa prawna dostawców infrastruktury telekomunikacyjnej
  • Wsparcie prawne w projektach z zakresu sztucznej inteligencji
Prawo nowych technologii