Nadzorujący praktykę:

.

 

 • Prowadzenie wszelkich negocjacji pomiędzy przyszłymi lub aktualnymi wspólnikami albo akcjonariuszami spółek,
 • Obsługa i prawna spółek,
 • Przygotowywanie opinii prawnych dla spółek,
 • Przygotowanie projektów umów spółek,
 • Prowadzenie postepowania rejestrowego spółek,
 • Przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, protokołów z posiedzeń i zgromadzeń,
 • Opracowywanie koncepcji podwyższenia albo obniżenia kapitału zakładowego spółek,
 • Przygotowywanie podziału, łączenia oraz i dokonywania innych przekształceń w spółkach,
 • Reprezentacja wspólników i akcjonariuszy,
 • Reprezentacja w sporach o zaskarżanie uchwał spółek,
 • Przygotowywanie koncepcji spadkobrania wszelkich praw majątkowych wynikających ze spółek,
 • Likwidacja podmiotów gospodarczych.
Prawo handlowe