Nadzorujący praktykę:

.)

 

  • Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z ograniczeniami ilościowymi i obszarowymi przewidzianymi w ustawie Prawo farmaceutyczne
  • Prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami dla prowadzenia aptek
  • Prowadzenie spraw związanych z reklamą
  • Zajmowanie się sprawami związanymi z nowelą Prawa telekomunikacyjnego – „apteka dla aptekarza”
  • Oznakowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
  • Reprezentacja w procesach sądowych związanych z produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
Prawo farmaceutyczne