Nadzorujący praktykę:

r. pr. Justyna Bójko (j.bojko@kancelariajbw.com.pl)

 

  • Postępowania o udzielenie, zmianę i wygaszenie koncesji dla przedsiębiorstw energetycznych
  • Pomoc prawna przy badaniu stanu prawnego, sprzedaży i budowy infrastruktury energetycznej
  • Doradztwo w zakresie przygotowania i negocjowania zakupu spółek lub składników majątku energetycznego
  • Doradztwo w zakresie przygotowania i negocjowania umów związanych z zaopatrzeniem w media, realizacji budowy przyłączy energetycznych
  • Doradztwo prawne w zakresie regulowania stanu prawnego infrastruktury energetycznej oraz świadczenia usług prawnych dotyczących pozyskania koncesji przewidzianych przez Prawo Energetyczne oraz przygotowanie niezbędnych tworzenia umów;
  • Wsparcie prawne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wybudowanie (lub zaprojektowanie i wybudowanie) obiektów infrastrukturalnych (w tym instalacji przemysłowych), a także w toku postępowań o udzielnie zamówień publicznych na dostawy i usługi w branży energetycznej
  • Przygotowanie i organizacja funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem energią elektryczną
Prawo energetyczne