Nadzorujący praktykę:

.

 

  • prowadzenie spraw karnych z zakresu przestępczości gospodarczej
  • obrona przed sądami wszystkich instancji
  • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
  • podejmowanie czynności na etapie postępowania przygotowawczego
  • reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych
  • sporządzanie zażaleń, apelacji i kasacji w sprawach karnych
  • reprezentacja w postępowaniach karnoskarbowych
  • reprezentacja w sprawach o wykroczenia
Postępowania karne