Nadzorujący praktykę:

Prof. Dr hab. Maciej Rogalski (rogalski@kancelaria-rogalski.pl)

r. pr. Justyna Bójko (j.bojko@kancelariajbw.com.pl)

 

  • Postępowania administracyjne z zakresu prawa budowlanego, nabywania nieruchomości, postępowania o udzielnie koncesji, dot. decyzji środowiskowych, eksploatacji urządzeń przemysłowych
  • Spory administracyjne w zakresie przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami, regulacji stanów prawnych
  • Wsparcie prawne w procesach budowlanych – od etapu planowania do etapu oddania do eksploatacji
  • Prowadzenie sporów sądowych – w tym gospodarczych, przemysłowych, budowlanych, administracyjnych, dot. zwrotu nieruchomości, wykonywania umów
  • Doradztwo i reprezentacja w sprawach regulacyjnych i dotyczących odpowiedzialności członków organów przedsiębiorców oraz osób prawnych
  • Reprezentowanie w innych kontaktach z organami administracji
  • Reprezentowanie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi
Postępowania administracyjne