Nadzorujący praktykę:

r. pr. Justyna Bójko (j.bojko@kancelariajbw.com.pl)

 

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

  • Doradztwo w sprawach związanych z ochroną środowiska przy dużych inwestycjach przemysłowych i infrastrukturalnych (energetyka, Lasy Państwowe, górnictwo)
  • Reprezentacja Klientów przed organami regulacyjnymi
  • Sporządzanie opinii, analiz i raportów w zakresie regulacji prawa ochrony środowiska
  • Reprezentacja przed organami regulacyjnymi właściwymi m.in. dla pozwoleń środowiskowych oraz przed URE

PRAWO WODNE

  • Pomoc w zakresie regulowania stanów prawnych gruntów pod wodami śródlądowymi i morskimi
  • Pomoc prawna przy realizacji inwestycji dotyczących morza terytorialnego, obszarów przybrzeżnych, portów morskich, żeglugi śródlądowej, obiektów hydrotechnicznych oraz zbiorników retencyjnych
  • Doradztwo w zakresie gospodarczego wykorzystania wód morskich
  • Udział w  pracach legislacyjnych dotyczących wód śródlądowych oraz morskich
Ochrona środowiska