W dniu wczorajszym Przedstawiciele Konsorcjum Kancelarii wzięli udział w konferencji „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu”, pod patronatem prawnym Konsorcjum Kancelarii.

Obok rozmów z licznymi Gośćmi i Przedstawicielami Gminy Staszów zainaugurowaliśmy na Konferencji działalność Centrum Doradztwa Inwestycyjnego dla inwestorów z Ukrainy (CDI).

W skład CDI wchodzą obecnie eksperci Europejskiej Agencji Rozwoju, Kancelarii JBW, Kancelarii Sawicki i Marciniak oraz Konsorcjum Kancelarii. Chęć przystąpienia potwierdzili Prawnicy polscy i ukraińscy, a także przedstawiciele biznesu i gminy obecni na Konferencji.

Celem CDI będzie :

  • wymiana doświadczeń i kompetencji,
  • wymiana  informacji o nowych technologiach, dostępnych obszarach inwestycji oraz nowych trendach rynkowych,
  • budowa bazy wiedzy i wsparcie możliwości pozyskania finasowania projektów, które mogą być refinansowane lub dofinasowanie ze środków UE,
  • pomoc w pozyskaniu finansowania dla zainteresowanych przedsiębiorców,
  • znalezienie nowych ścieżek rozwoju biznesowego dla partnerów z Ukrainy,
  • pomoc w  dostosowaniu działalności do wymogów regulacyjnych w Polsce i UE,

Dla  inwestorów przygotowano pomoc w zakresie: przygotowania inwestycji, analiz i raportów prawnych, finansowych, gospodarczych, przygotowania dokumentów i reprezentacji przed organami UE, doradztwa w pozyskaniu finasowania, pomocy w przeprowadzeniu procesu nabycia majątku, doradztwa przy zakładaniu spółek i sprawach organizacyjnych, pomocy w pozyskaniu partnerów, kontrahentów i dostawców, doradztwa i pomocy w  występowaniu przed organami, sądami i urzędami

Zapraszamy do śledzenia relacji z Konferencji oraz prac CDI.

 

 

 

 

 

Konsorcjum Kancelarii partnerem prawnym konferencji „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu” 22.11.2023