Nadzorujący praktykę:

Prof. Dr hab. Maciej Rogalski (rogalski@kancelaria-rogalski.pl)

 

 • Przygotowywanie kompleksowych rozwiązań i regulacji w zakresie zapewnienia compliance w firmach
 • Przygotowywanie procedur complaince
 • Kodeksy compliance
 • Audyt wymagań compliance

 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 • Analiza wewnętrznych regulacji prawnych i procedur funkcjonujących u Zamawiającego, wraz z opracowaniem specjalistycznego memorandum dotyczącego ryzyk prawnych, biznesowych i technicznych, obejmującego rekomendacje dalszych działań dla Zamawiającego;
 • Doradztwo w zakresie nowych obowiązków wynikających z regulacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego, tzw. „NIS” oraz „RODO”
 • Przygotowywanie kompleksowych audytów prawno-technicznych
 • Zapewnienie współpracy z organizacjami skupiającymi podmioty branżowe
 • Opracowania i publikacje w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Współpraca z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami specjalizującymi się w zakresie cyberbezpieczeństwa

 

RODO:

 • Przygotowanie analiz i opinii prawnych dotyczących nowych unijnych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • Wsparcie w zakresie działań niezbędnych do uzyskania stosownych certyfikacji (m.in. potwierdzających zgodność operacji przetwarzania z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych).
 • Szkolenia i opracowania w zakresie „RODO”
 • Audyty prawno-techniczne (przy wsparciu naszych partnerów)

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 • Przeprowadzanie audytów oraz sporządzanie analiz i opinii prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych w Polsce oraz transferów danych osobowych za granicę, w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy
 • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz przed sądami administracyjnymi dotyczących ochrony danych osobowych
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz ich udostępnienia do przetwarzania
 • Pomoc prawna w transakcjach, w których przetwarzanie danych osobowych stanowi istotny element
Compliance