Czy nowela ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wymaga zgłoszenia do TRIS?

Czy nowela ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wymaga zgłoszenia do TRIS?  Prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw („nowela k.s.c.”) trwały prawie 3 lata. W dniu 6 czerwca Rada Ministrów („RM”) zatwierdziła 11 wersję tej noweli. Rozszerza ona zakres ustawy z dnia 5.07.2018 r. o krajowym systemie […]

Zbycie przedsiębiorstwa w trybie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zbycie przedsiębiorstwa w trybie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Wobec kształtującej się dopiero praktyki wykonania Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. […]

Krótki przewodnik po Green Lease

Krótki przewodnik po Green Lease Rynek nieruchomości szuka sposobów na realizację celów zrównoważonego rozwoju, sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, zwiększenia atrakcyjności. Przyczyniło się to do powstania nowego typu umowy najmu komercyjnego zwanego green lease lub najmem ekologicznym lub zieloną umową najmu. Green lease to rodzaj umowy najmu mającej na celu dostosowanie interesów najemcy i wynajmującego w zakresie efektywności […]

Konsorcjum Kancelarii partnerem prawnym konferencji „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu” 22.11.2023

W dniu wczorajszym Przedstawiciele Konsorcjum Kancelarii wzięli udział w konferencji „Polska-Ukraina-Świętokrzyskie. Przestrzeń dla wspólnego biznesu”, pod patronatem prawnym Konsorcjum Kancelarii. Obok rozmów z licznymi Gośćmi i Przedstawicielami Gminy Staszów zainaugurowaliśmy na Konferencji działalność Centrum Doradztwa Inwestycyjnego dla inwestorów z Ukrainy (CDI). W skład CDI wchodzą obecnie eksperci Europejskiej Agencji Rozwoju, Kancelarii JBW, Kancelarii Sawicki i […]

Błąd na tablicy odlotów?

Lotniska odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie, zapewniając połączenia międzynarodowe i umożliwiając milionom ludzi podróżowanie w różne zakątki globu. W tym złożonym środowisku, gdzie często panuje pośpiech i deficyt czasu, tablice odlotów i przylotów pełnią kluczową rolę w dostarczaniu aktualnych danych pasażerom, będąc nierzadko jedynym źródłem informacji. Prezentowane na nich informacje pozwalają bowiem odpowiednio wcześniej […]

Obowiązek pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności w przewozie lotniczym

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerowie o ograniczonej mobilności stanowią jedną z najszybciej rosnących grup pasażerów w lotnictwie. Podróżnymi są też coraz częściej małe dzieci. Czy ich uprawniani są podobne? Czy port lotniczy może odmówić pomocy  osobie niepełnosprawnej lub matce z trójka niemowląt? Pan Jan Lee, prawnik specjalizujący się w prawie infrastruktury i lotniczym […]

Holizm prawniczy i nowe zasady prawnicze

  Rolą prawnika jest ustalenie nie tylko celu jaki Klient chce osiągnąć, lecz także przyczyn dla których chce go osiągnąć. Czy zatem prawo jest nauką społeczną która wymaga podejścia holistycznego? Czy istnieje holistyczna realizacja prawa? Holizm (z greckiego holos, czyli całość) to filozoficzna koncepcja rozwoju rzeczywistości, zakładająca, że świat złożony jest z hierarchicznych całości niższego […]

Prof. dr hab. Maciej Rogalski uhonorowany tytułem profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

W dniu 6 kwietnia 2022 r. w Pałacu Prezydenckim miała miejsce opóźniona (z powodu pandemii) uroczystość przyznania tytułów profesorskich. Wśród mianowanych profesorów był prof. dr hab Maciej Rogalski, partner naszego Konsorcjum Kancelarii, któremu nadany został tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne postanowieniem Prezydenta RP 18 marca 2020 r. Serdecznie gratulujemy!  

Projekt europejskiego nakazu wydania i zabezpieczenia dowodów elektronicznych w sprawach karnych

W prawie polskim problematyka gromadzenia dowodów elektronicznych jest uregulowana w szeregu aktach prawnych rangi ustawowej, a także w przepisach wykonawczych do tych ustaw. Uregulowania te nie zawsze są ze sobą spójne, co powoduje trudności interpretacyjne. Ponadto nie są one aktualizowane wystarczająco często i szybko aby podążać za zmianami technologicznymi. Przede wszystkim brak zdefiniowania podstawowych pojęć […]