Nowela ustawy o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

W związku ze zbliżająca się aukcją na rozdysponowanie dla operatorów komórkowych  częstotliwości niezbędnych do rozwoju sieci 5G w Polsce ważne są prace nad ustawą o zmianie  ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa („Nowela”). Nowe propozycje zmiany przepisów w szczególności dotyczące tzw. dostawców wysokiego ryzyka („HRV” – High Risk Vendors ) budzą wiele kontrowersji o charakterze regulacyjnym. […]

Zapraszamy na Seminarium pn. „Czy i jaka jest wartość dodana sygnalisty dla przedsiębiorcy” – 22 października 2021 r.

16 grudnia bieżącego roku upływa termin wdrożenia w UE przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Jest to akt prawa unijnego, którego znaczenie można przyrównać do rozporządzenia RODO, dyrektywy AML czy też dyrektywy dotyczącej ochronie konsumentów. W istocie, jego celem […]

Przepisy dotyczące ochrony praw sygnalistów

Terminy związane z implementacją Dyrektywy o ochronie praw sygnalistów Do 16 grudnia 2021 r. do polskiego porządku prawnego powinna zostać implementowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów (Dyrektywa). Dyrektywa ta zacznie obowiązywać dnia 17 grudnia 2021 […]