Nadzorujący praktykę:

r. pr. Justyna Bójko (j.bojko@kancelariajbw.com.pl)

 

  • Regulowanie stanów prawnych infrastruktury (energetycznej, kolejowej, drogowej, telekomunikacyjnej)
  • Doradztwo w przedmiocie infrastruktury zlokalizowanej na terenach zamkniętych
  • Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
  • Doradztwo w sprawie rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii
  • Przygotowanie analiz z zakresu stanów prawnych, eksplantacji, przeniesienia i budowy/remontów infrastruktury wewnątrzzakładowej,
  • Kompleksowe przygotowanie umów dotyczących przesyłu, dostaw mediów
  • Doradztwo przy formułowaniu taryf, w procesach koncesyjnych i w postępowaniach prowadzonych przez przedsiębiorców energetycznych
  • Pomoc prawna w procesach zarządzania i eksploatacji majątku kolejowego
AML